Aktuell variabellista

SPOR 3.0  inkluderar pre- och postoperativ avvikelse- och komplikationsregistrering, PAKOP 3.0 samt PAKUVA 3.0.

  • Nyheter är markerade med röd text.
  • UCR redo att ta emot data från månadsskiftet maj/juni.
  • Tekninsk info: mappning till ny adress behövs.
  • Föregående version giltig ytterligare 1 år.

Senaste variabellistan

Finns alltid tillgängligt under knappen uppdatering längst upp till höger på hemsidan.