Användarmöte 17 mars 2017

Planering pågår för nästa användarmöte

Användarmöte 21 okt 2016

Planering pågår för nästa användarmöte

Aktuella variabellistor

Användarmöte 18 mars 2016

Tack alla för ert engagemang, det blev ett givande användarmöte!

Här kommer presentationerna från dagen

Patientinformation

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregistret SPOR – Svenskt PeriOperativt Register

Bild från artikeln

SPOR i Dagens Medicin

”Livsfarlig väntan: Fyra av tio akuta operationer skjuts upp”