Användarmöte 18 mars 2016

Tack alla för ert engagemang, det blev ett givande användarmöte!

Här kommer presentationerna från dagen:

Presentation av utvecklingen av SPOR inom UCR Linda Engblom och Joel Damberg

Validering av SPOR Claes Frostell

Presentation av utvecklingen av SPOR inom UCRErfarenheter från Landet runt Björn Holmström

Rapport om ett ST-arbete med SPOR-data  Åsa Wallinder

Nya peroperativa avvikelser och komplikationer Anders T Larsson

PROM-pilot Gävle Anders T Larsson

SPOR 3.0 – vilka variabler som är på gång! Peter Spetz

PAKUVA workshop Michelle Chew och Sara Lyckner

Årsmöte SPOR Claes Mangelus

Datum för nästa SPOR Användarmöte är den 21 oktober 2016